I går kom meldingen om at direktøren for Kvinneklinikken, Susanne Albrecthsen, har sagt opp. Les hele saken: Klinikksjefen går av, TV2 03.06.24.

bilde av siri berg- I våre møter med sykehusledelsen har vi stilt spørsmål rundt om det har vært selvransakelse i ledelsen. Ved at det nå bli konkrete endringer håper vi dette fører til at både kompetansen og tilliten blir bygget opp igjen ved avdelingen, sier Siri Berg.
Gynkreftforeningen vil fortsette og følge utviklingen ved Haukeland tett. Om 14 dager har vi et nytt oppfølgingsmøte med ledelsen ved sykehuset. 

I dag skriver BA at ledelsen ved Haukeland håper at kirurgene som har sluttet vil komme tilbake til stillingene sine. 
Administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, ønsker nå å bygge opp igjen tilliten til ledelsen ved KK.
 
– Det kan være at vi har folk som har sluttet, som ønsker å komme tilbake hvis tillit er problemet, sier han til BA. 

Les hele saken: Kirurgene som forlot KK: – Det vil ta tid før denne saken slipper taket. BA 04.06.24 

Situasjonen ved Haukeland kort oppsummert

Ved Kvinneklinikken på Haukeland har fire av 17 kirurger sagt opp, samtlige av disse fire var tilknyttet avdelingen for gynekologisk kreft, og dette er de siste overlegene i denne avdelingen. Går man halvannet år tilbake i tid har ytterligere tre leger sluttet ved samme avdeling, og de er ikke erstattet. Ut i fra opplysningene Gynkreftforeningen har fått, har vi tolket det slik at det fra og med 1.juni 2024 ikke vil være overleger med nødvendig kompetanse på gynekologisk kreft ved Kvinneklinikken.