Ved Kvinneklinikken på Haukeland har fire av 17 kirurger sagt opp, samtlige av disse fire er tilknyttet avdelingen for gynekologisk kreft, og dette er de siste overlegene i denne avdelingen. Går man halvannet år tilbake i tid har ytterligere tre leger sluttet ved samme avdeling, og de er ikke erstattet. Ut i fra opplysningene Gynkreftforeningen har fått, tolker vi det slik at det fra og med 1.juni ikke vil være overleger med nødvendig kompetanse på gynekologisk kreft ved Kvinneklinikken. 

bilde av siri berg- Vi har forstått det slik at kompetansen forsvinner uten at det foreligger planer om å erstatte denne.  Vi opplever at sykehusledelsen tåkelegger situasjonen, og gjør dette til et problem som handler om generell mangel på gynekologer, noe som ikke stemmer, da situasjonen ved Haukeland har oppstått gradvis over en lengre periode, uten at nødvendige tiltak har blitt gjort for å beholde eller erstatte kompetansen. Dette er opplysninger vi har fått over tid fra både gynekologer og sykepleiere ved Kvinneklinikken. Det er dessuten viktig å poengtere at en gynekolog som jobber med fødsler ikke kan settes inn for å behandle kvinner med gynekologisk kreft. Det å jobbe med gynekologisk kreft er en spesialisering innenfor gynekologifeltet. Forrige uke meldte vi inn vår bekymring til toppledelsen ved Haukeland, foreløpig uten respons, sier Berg. 

Gynkreftforeningen følger saken tett!

Situasjonen er skrevet om i Bergensavisene (for deg som har abo): 

Støtt vårt arbeid

Flere medlemmer gir oss en sterkere stemme i sakene vi jobber med. Som medlem i Gynkreftforeningen bidrar du til vårt arbeid. 
Meld deg inn