Tema: Gynkreft og COVID-19

Professor og immunolog, Anne Spurkeland, og Erik Rokkones, avdelingsleder og overlege ved avdeling for gynekologisk kreft ved Radiumhospitalet redegjør rundt fakta om covid-19, råd og risiko for kreftpasienter.

Møt opp til behandling

COVID-19: Slik er smitteverntiltakene på sykehusene

Fikk livmorkreft som 21-åring

Les hele historien

Støtt vårt arbeid for gynkreftrammede og deres pårørende

Bli medlem!

Vårt arbeid fører frem!

Beslutningsforum for nye metoder vedtok 25.mai å ta i bruk to nye legemidler til behandling av ikke-arvelig (BRCA-negativ) eggstokkreft
– Dette viser at vårt målrettede og langsiktige arbeid fører frem og vi gleder oss over at Niraparib og Olaparib i dag ble godkjent. Dette er legemidler som kan være aktuell for opptil 70 prosent av de 450 som årlig rammes av eggstokkreft, sier Jeanette Hoel, leder i Gynkreftforeningen.

#Kjennetter. Det tar bare 60 sekunder.

Gynekologisk kreft kan helbredes. Jo tidligere den oppdages, jo større er sjansene. Kjenn etter og oppsøk lege dersom du merker forandringer i underlivet.

Ta testen

Ny studie på kombinasjonsbehandling av livmorhalskreft

Roche og norske Vaccibody AS har inngått et spennende samarbeid om kombinasjonsbehandling av livmorhalskreft. Vaccibody har tidligere utviklet en vaksine som behandler alvorlige celleforandringer – altså forstadier til livmorhalskreft, som er forårsaket av HPV-viruset. Nå skal denne vaksinen testes ut i behandling av livmorhalskreft i kombinasjon med immunterapi (atezolizumab).

Kurs og aktiviteter