Du når lokallaget i Bergen best ved å benytte: bergen@gynkreftforeningen.no 

Om oss:

  • Lokallaget ble stiftet 23.04.2002.
  • Lokalforeningens formål er ifølge vedtekter for Gynkreftforeningen §9.3:
  • Lokalforeningens formål er å gi hjelp og støtte til kvinner som er rammet av gynekologisk kreft, samt være til støtte og hjelp for pårørende.
  • Vi ønsker at lokallaget ved hjelp av ulike temamøter og andre sosiale tilstelninger skal kunne tilby et sosialt nettverk. Samtidig ønsker vi at de faglige temamøtene skal være er del av vår opplysende virksomhet. I tillegg til kveldens tema vil det også bli enkel bevertning og tid til en prat.
  • Besøk Bergen og omegn lokallag sin Facebookside her