Gynkreftforeningen drives av frivillige kvinner som er eller har vært rammet av gynekologisk kreft. Foreningens hovedfokus er pasienten, å formidle kunnskap om hva som bør bedres i helsevesenets diagnostisering, behandling, rehabilitering, oppfølging og forebygging. Gynkreftforeningen ble offisielt stiftet 10. juni 2001, og fra 1. januar 2008 ble vi medlem av Kreftforeningen.

Gynkreftforeningen har også fokus på å gi hjelp til selvhjelp, skape et sosialt fellesskap, ha en god besøkstjeneste, i tillegg til å drive en likepersonstjeneste.

Ønsker flere medlemmer

Foreningen vår har tusen medlemmer, med lokallag spredt over store deler av Norge. Hvert år får nær 1.700 nye, norske kvinner diagnosen gynekologisk kreft. Til sammen er det nærmere 22.000 kvinner som lever med eller har hatt denne sykdommen i Norge. Det er en stor utfordring for vår organisasjon å nå ut til alle disse og øke vårt medlemstall.

Bakgrunn for etableringen av Gynkreftforeningen

I 1997 gikk inntektene fra NRK TV-aksjonen til Kreftforeningen. En del av disse midlene ble i 2000 brukt til et prosjekt der målet var å vurdere mulighetene for å etablere en pasientforening for kvinner som har eller har hatt underlivskreft. Etter en innledende idédugnad ble det etablert et interimstyre, som sammen med prosjektgruppe og styringsgruppe gjorde et viktig grunnlagsarbeid. I løpet av kort tid mottok Den Norske Kreftforening henvendelser fra mer enn 140 personer med interesse for en slik pasientforening. På grunn av godt arbeid fra de involverte i prosjektet samt stor interesse fra hele landet, ble det vedtatt å arbeide for en raskest mulig etablering av denne pasientforeningen. Stiftelsesmøte ble avholdt i Oslo den 9. til 10. juni 2001.  Foruten det formelle stiftelsesmøte ble det allerede disse dager satt fokus på likemannsarbeid og etablering av lokalforeninger.

Hele historien bak foreningen

Øvrige aktiviteter

Likepersonsarbeid, medlemsbladet Afrodite, oppdatering av nettsidene og sosial medier, drift av organisasjonen og påvirkningsarbeid rettet mot helsevesen og politiske myndigheter er noen av de viktigste oppgavene til Gynkreftforeningen sentralt.

HPV og vaksinen

Gynkreftforeningen bidrog til grunnlaget for innføring av vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge via medieoppslag i radio, TV, aviser, kunnskapsformidling, opplysningsvirksomhet, påvirkningsarbeid og arbeid mot helsemyndighetene.

Arrangementer og kurs

Vi har arrangert flere større helgebaserte arrangementer og kurs med anerkjente foredragsholdere. Hvert andre år avholdes Gynkreftforeningens Kunnskapsdager, her har vi en bevisst strategi er å legge disse kunnskapsdagene til ulike deler av landet for å nå flest gynkreftrammede kvinner og deres nærmeste.

Se våre kurs og aktiviteter

Lokallagsarbeid

Foruten å legge våre arrangement til andre deler av landet arbeides det med å påvirke til flere lokale initiativ.

Se våre lokallag

Samarbeid med andre pasientforeninger

Lokallagsmedlemmer oppmuntres til å delta på Kreftforeningens regionale samlinger for derigjennom etablere og utvikle samarbeid med andre pasientforeninger rundt omkring i Norge.