Styret

Navn Tittel Mobil E-post
Eva Anita Kantor Leder 93038602
Bjørgunn Sivesind Strebe Sekretær 92296688
Tutt Gunnesen Kasserer 48201794
Sissel Orhaug Styremedlem 90076528
Elin Eilertsen Styremedlem 92064308
Britt Ellingsen Varamedlem 404 93 737