bilde av siri berg- ­Jeg er litt mindre bekymret etter dette møtet, men vi kommer til å følge situasjonen tett fremover og vi vil be om innsyn i alle avviksmeldinger. Hvis vi ser den minste grunn til at Haukeland ikke greier å gi et forsvarlig tilbud til kvinner med gynekologisk kreft vil vi slå ytterligere alarm, sier Gynkreftforeningens leder Siri Berg.

I møtet stilte foruten Siri Berg, lokallagsleder Vibeke Øverås og sekretariatsleder Eddy Grønset fra Gynkreftforeningen. Kreftforeningen var også representert og fra Haukeland stilte, i tillegg til toppsjefen, også med ledergruppen ved Kvinneklinikken.

Oppfølging fra Stavanger Universitetssykehus

­- Vi fikk en redegjørelse for hvem som skal ta over ansvaret for behandling av de ulike gynkreftformene og deres kompetansemessige bakgrunn. Det legges opp til at gynkreftavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus skal ha et særlig ansvar for faglig oppfølging i en periode på i første omgang et halvt år. Det er vi glade for. I Stavanger er det dyktige medarbeidere og en velfungerende avdeling. Fra vår side oppfordret vi også ledelsen til å se seg selv i kortene og se om det er ytterligere tiltak de kan gjøre for å få tilbake en del av den kompetansen de nå har mistet, sier Siri Berg.

Tydelige på vår bekymring

Møtet kom i stand etter at Gynkreftforeningen sendte en henvendelse om et personlig møte med direktøren fordi vi ikke følte oss trygge på at de tiltakene som var forslått hadde den forankringen som var nødvendig. I brevet skrev vi blant annet at Gynkreftforeningen har den siste tiden vært svært bekymret for tilbudet til pasienter med gynekologisk kreft i Helse Vest sitt område, men slik som saken ser ut til å utvikle seg vil dette også medføre utfordringer for kreftbehandling på landsbasis siden det forventes bistand fra allerede fullbookede avdelinger andre steder i landet.

Helhetlig kompetanse mangler

Vi er blitt forelagt en plan for løsning på de problemer som gynkreftseksjonen ved Haukeland står oppe i, som et nasjonalt fagmiljø mener er urealistisk og ikke gjennomførbart. De påpeker både at det ikke vil være ressurser tilgjengelig på andre sykehus til å avhjelpe situasjonen i Bergen i et slikt omfang det legges opp til, og de påpeker at den samlede kompetansen på en helhetlig behandling av gynekologisk kreft ikke er til stede på den nå sammenslåtte avdelingen på Haukeland. Vi betviler ikke at de gynekologer som er igjen er dyktige og har potensiale til å lære seg kreftbehandling med bruk av en samlet verktøykasse med kirurgi, stråling, cellegift og bruk av nye persontilpassede medisiner, men det vil ta tid å erverve en slik kunnskap, og i mellomtiden er det også pasienter som skal behandles. Ikke minst er vi også opptatt av at pasientene skal følges opp etter primærbehandling både med tanke på å avdekke tilbakefall og for å redusere senskader.

Vi er opptatt av menneskene

- Vi blir nå daglig kontaktet av pasienter som er redde for sin egen fremtid. De har gått til behandling over flere år med komplisert sykdom, og er i live takket være dyktige gynekologer på Haukeland som kjenner de, som tilpasser behandlingen etter hvert som sykdommen utvikler seg og som de har hatt en god og trygg dialog med. De er redde for å miste legene sine, de er redde for at den spesialkompetansen disse har ikke vil kunne bli erstattet før de som nå skal ha tatt over oppgavene har brukt tid på å tilegne seg denne erfaringen. Denne tiden har ikke disse menneskene. De er alvorlig syke i dag. Den menneskelige siden av saken er vi i Gynkreftforeningen opptatt av. Vi håper at møtet vi nå har hatt kan bidra til at vi når vårt felles mål om at en trygg behandling og oppfølging av pasientgruppen blir ivaretatt, sier Siri Berg.

Støtt vårt arbeid

Flere medlemmer gir oss en sterkere stemme i sakene vi jobber med. Som medlem i Gynkreftforeningen bidrar du til vårt arbeid. 
Bli medlem