Webinar om celleprøver, HPV-test og HPV-vaksine, 22.11.2023

 

Kunnskapsdag om gynekologisk kreft. Stavanger 14.11.2023

Innlegg om senskader og konsekvensene for kvinner som blir rammet. Siri Berg presenterer funn fra medlemsundersøkelsen til Gynkreftforeningen som viser det store omfanget av senskader blant kvinner som er behandlet for gynekologisk kreft. Og fysioterapeut Bertine Tangeland fra Pusterommet, Stavanger sykehus, forteller om de senskadene som kan oppstå, om behandling, forebygging og lindring: 


Hvordan få best mulig seksuell helse etter behandling for gynekologisk kreft, ved sexolog Solveig Fridheim Torp fra Kreftomsorg Rogaland. Hun presenterer også det unike tilbudet som Kreftomsorg Rogaland har og svarer på spørsmål: 


Gynekologisk kreft, diagnoser og behandling. Gynekolog ved Stavanger universitets sykehus, Cecilie Fredvik Torkildsen, forteller om de ulike diagnosene, hvordan sykdommene behandles: 


Hva er nytt innen behandling og forskning? Seksjonsoverlege gynekologisk kreft, Kvinneklinikken, ved Stavanger universitetssykehus, Elisabet Berge-Nilsen, forteller om lovende ny behandling og om kliniske studier. Hun svarer på spørsmål fra publikum etter presentasjonen:

 

Foredrag om pakkeforløp hjem. Hva er Pakkeforløp hjem for kreftpasienter, og hva kan dette bety for personer som får kreft? ved rådgiver i Kreftforeningen Stavanger, Kristin Eikill: 

Pasienthistorie ved Mette Dischington. Mette deler sin personlige historie om senskader etter behandling for livmorhalskreft:  

Kunnskapsdag om gynekologisk kreft. Oslo, 25.01.2023

Plager i tarm og behandling av disse, ved Gynekolog og overlege ved Sykehuset i Vestfold, Tonje Bohlin:

 

Seneffekter etter gynekologisk kreft. Seneffekter rammer flere som har hatt gynekologisk kreft. De vanligste plagene og hva som kan lindre dem gjennomgås av gynekolog og overlege ved Sykehuset i Vestfold Tonje Bohlin:

 

Tilbakefall – hva nå? Hva skjer når du får tilbakefall? Hvordan behandles tilbakefall, hvilke rettigheter har du med tanke på en second opinion av den behandlingen du er satt på?  Ved gynekolog Bente Vilming:

 

Seksuell helse. Sexologene Ragnhild Nødtveit og June Thalberg forteller om utfordringer og muligheter innen seksuell helse etter behandling for gynekologisk kreft:


 

Pårørende og det å leve med en kreftdiagnose. Samtale med regissør Atle Knudsen. Han har lagd NRK-serien Etterglød som har sterke paralleller til opplevelsene han og hans avdøde kone Vera Michalsen hadde da hun ble syk med livmorhalskreft: