Brukermedvirkning i kreftforskning handler om å involvere sluttbrukerne – pasientene – som har nytte av resultatene i forskning. Pasienter og pårørende med krefterfaring kan gi nye perspektiver og hjelpe forskerne med å stille spørsmål de ikke har tenkt på. Sluttbrukerne av kreftforskningsresultater er definert som pasienter og pårørende.

Hvordan kan en brukermedvirker bidra?

En brukermedvirker kan for eksempel bidra i forskningsprosjektets rådgivende gruppe, referansegruppe eller tilsvarende. Her kan brukeren være med på å identifisere aktuelle temaer og forskningsbehov, vinkling av problematikk/forskningsspørsmål fra pasientens ståsted, bidra med innspill til praktiske eller etiske utfordringer, vurdere forskningsdesign og gjennomføring fra brukerens ståsted, identifisere faktorer som kan fremme eller hindre deltagelse i prosjekter. Brukeren kan videre bidra med innspill til språk og fremstillingsmåter, være med på å utarbeide forståelig informasjon/utforme informasjonsmateriell til pasienter, hjelpe til med å sørge for god formidling av forskningen og at forskningsresultatene blir gjort kjent og tatt i bruk, gi innspill til aktuelle arenaer for formidling og til hvordan funnene kan implementeres i praksis.

Les mer: Helseforetakene har utviklet forslag til retningslinjer og tiltak for brukermedvirkning i de ulike fasene i et forskningsprosjekt.

Vil du vite mer om brukermedvirkning?

Vil du vite mer om brukermedvirkning, ønsker du å engasjere deg som brukerrepresentant, eller er du forsker/lege og ønsker å komme i kontakt med oss for medvirkning i studier/prosjekter?

Send oss en epost: brukerrepresentant@gynkreftforeningen.no