Tips til fastleger fra overlege ved Kvinneklinikken på Ahus, Ala Jabri Haug.