God dialog mellom pasient, fastlege og spesialisthelsetjeneste er viktig for tidlig diagnostisering av gynkreftdiagnose. 

Cecilie Fredvik Torkildsen, overlege ved Kvinneklinikken på SUS, og Peter Christersson, fastlege Stavanger Medisinske Senter gir gode råd.