Kunnskapsdag om gynekologisk kreft. Tønsberg, 05.12.22

Gynekologisk kreft, behandling og oppfølging. Hva er symptomer og årsaker til de ulike formene for gynekologisk kreft og hva er standard behandling for de ulike kreftformene? Oversikten gis av gynekolog og overlege ved Sykehuset i Vestfold Tonje Bohlin:

 

Ny forskning gir nye muligheter. Overlege Kristna Lindemann ved Radiumhospitalet og Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi har det overordnede ansvaret for kliniske studier på gynekologisk kreft i Norge. Hun presenterer aktuelle studier og gir tips om hvordan man kan komme med som deltaker i en studie:

 

Seneffekter etter gynekologisk kreft Seneffekter rammer flere som har hatt gynekologisk kreft. De vanligste plagene og hva som kan lindre dem gjennomgås av gynekolog og overlege ved Sykehuset i Vestfold Tonje Bohlin:

 

Seksualitet og samliv etter gynekologisk kreft. Hvordan få best mulig seksuell helse og samliv etter behandling for gynekologisk kreft. Ved uroterapeut Lotte M. Eri Mjelde:

 

Kommunal bistand i Tønsberg. Tønsberg kommune har to kreftkoordinatorer. Hva kan kommunen bidra med etter behandling, og hva finnes av lokale rehabiliteringstilbud. Ved kreftkoordinatorer Irene Bjällhag og Ingvill Stordal:

 

Kunnskapsdag om gynekologisk kreft. Bodø, 24.10.2022

Gynekologisk kreft, behandling og oppfølging. Hva er symptomer og årsaker til de ulike formene for gynekologisk kreft og hva er standard behandling for de ulike kreftformene? Oversikten gis av gynekolog og overlege ved Nordlandssykehuset Frida Andræ:

 

Tilbakefall – hva nå? Noen ganger gir ikke behandlingen den effekten man ønsker og kreften kommer tilbake. Hvilke muligheter har du da, og hvordan kan man forberede seg på å leve best mulig med kreftsykdommen i kroppen. Overlege Torbjørn Paulsen ved Radiumhospitalet går gjennom de muligheter som ligger i å søke Ekspertpanelet om en alternativ utredning, og hva som ligger av behandlingsmuligheter utover det som det offentlige kan tilby. Men først og fremst vil han bruke tid på hvordan man som pasient kan forsone seg med at man aldri vil bli frisk av kreftsykdommen, men fortsatt har en god stund igjen å leve på en best mulig måte:

 

Kvalitetsregisteret for gynekologisk kreft Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft viser tall om forekomst, behandling og overlevelse for flere typer gynekologisk kreft basert på blant annet bosted og sykehus du blir behandlet ved. Siste årsrapport presenteres av leder av fagrådet, overlege gynekologi og obstetrikk, Torbjørn Paulsen:

 

Kommunal bistand og rehabilitering. Bodø kommune har en kreftsykepleier ansatt i hjemmetjenesten. Hva kan kommunen bidra med etter behandling, og hva finnes av lokalerehabiliteringstilbud. Ved ambulerende kreftsykepleier i Bodø kommune Hanne Staff:

 

Tilbud ved Vardesenteret. Vardesenteret ved Nordlandssykehuset og tilbudene de har presenteres ved senterkoordinator Katrin Aakre:

 

Kunnskapsdager om gynekologisk kreft 17.-28.01.2022

Gynkreftforeningen arrangerte kunnskapsdager om gynekologisk kreft i Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim i januar 2022. Vi har samlet opptak fra foredragene under.

Gynekologisk kreft, behandling og oppfølging. Fra Kunnskapsdagen i Trondheim, ved overlege og gynekolog Nina Jebens Nordskar:

 

Gynekologisk kreft, behandling og oppfølging. Fra Kunnskapsdagen i Oslo, ved gynekolog og overlege på Radiumhospitalet Alda Birgisdottir:

 

Seneffekter etter gynekologisk kreft. Fra Kunnskapsdagen i Tromsø, ved onkolog ved UNN Anne Gry Bentzen:

 

Ny forskning gir nye muligheter. Fra Kunnskapsdagen i Stavanger, ved overlege Cecilie Torkildsen:

 

Ny forskning gir nye muligheter. Fra Kunnskapsdagen i Tromsø, ved onkolog ved UNN Anne Gry Bentzen:

 

Ny forskning – nye muligheter. Fra Kunnskapsdagen i Kristiansand, ved overlege Ingvild Vistad:

 

Ny forskning gir nye muligheter. Fra Kunnskapsdagen i Trondheim ved overlege på Kvinneklinikken, St.Olavs hospital, Guro Aune:

 

Bekkeneksentrasjon. Fra Kunnskapsdagene, ved lege og Phd-stipendiat Hanna Valstad:

 

Studie på lymfødem og livskvalitet. Fra Kunnskapsdagen i  Kristiansand, ved gynekolog og Phd-kandidat Pernillle Bjerre Trent:

 

Lymfødem og senskader. Fra Kunnskapsdagen i  Stavanger, ved lege og Phd-stipendiat Hanna Valstad:

 

Tilbakefall ved gynkreft – hva nå? Fra Kunnskapsdagene, ved overlege Torbjørn Paulsen:

 

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft. Fra Kunnskapsdagene, ved overlege Torbjørn Paulsen:

 

Kreftkoordinator. Fra Kunnskapsdagen i Stavanger, ved kreftkoordinator Hilde Aasheim:

 

Kreftkoordinator. Fra Kunnskapsdagen i Trondheim, ved kreftkoordinator Inger Storvik:

 

Foredrag om seksuell helse, fra Kunnskapsdagene 17.-28.01.2022:

Hvordan få best mulig seksuell helse etter behandling for gynekologisk kreft. Ved sexolog og kreftsykepleier Laila K. Johansen, på Kunnskapdager om gynekologisk kreft i Oslo:

 

Hvordan få best mulig seksuell helse etter behandling for gynekologisk kreft. Ved sexolog Trude Hammer Langhelle, Kunnskapdager om gynekologisk kreft i Stavanger:

 

Hvordan få best mulig seksuell helse etter behandling for gynekologisk kreft. Ved sexolog Vigdis Moen, Kunnskapdager om gynekologisk kreft i Trondheim:

 

Hvordan få best mulig seksuell helse etter behandling for gynekologisk kreft. Ved sexolog Anita Paulsen, Kunnskapdager om gynekologisk kreft i Kristiansand: