Takk for viktig spørsmål.

Det er riktig at det i prosedyrene står at vi skal kontrolleres årlig etter 5 år til studier som pågår nå og ny veileder sier noe annet.

Det er også avhengig av type og utbredelse av kreften.

Se nettside i Oncolex og vis den når du ber om time.

http://www.oncolex.no/no/GYN/Diagnoser/Livmorhals/Prosedyrekatalog/OPPFOLGING?lg=procedureGroup