– Det er ikke farlig å forsøke hormontilskudd i en begrenset periode for å lindre plagene,
men dette bør diskuteres med din behandlende lege.