Svaret baserer seg på den kunnskapen vi har i dag. Mer forskning trenges for å gi mer eksakt svar.

En teori er at det er flere HPV virustyper vi ikke har kartlagt ennå som kan ha betydning for utvikling av livmorhalskreft.


Kvinner kan bli smittet flere ganger og en prøve en gang er derfor kanskje ikke nok. Ubeskyttet sex dvs. uten kondom ved partnerbytte kan gi ny risiko.
Nedsatt immunforsvar lokalt i skjeden, men også generelt som f. eks ved stor belastning i livet generelt. Røyking nedsetter det lokale immunforsvaret på mormunnen
Livmorhalskreft går igjen i noen familier. Kanskje er det et gen vi ikke har funnet ennå som kan være en del av årsaken?

Lenger er vi ikke kommet for å løse gåten, men vaksinering av unge jenter og kanskje senere gutter sammen med celleprøver håper vi nesten skal utrydd denne sykdommen i framtiden. Finland har kommet veldig langt med det.