– CT undersøkelse er bedre for å avkrefte eggstokkreft.