Du har hatt omfattende og tøff behandling og det er dessverre en del som får plager som ikke går over uten at det trenger å være tegn på tilbakefall. Du har sikkert vært til kontroll hos gynekolog og fått henvisning til lymfødembehandling hos spesialfysioterapeut tidligere.

Når det gjelder trykket over blæra og smertene i skambenet som har tilkommet ,skal disse undersøkes med MR av bekkenet og CT lille bekken for å se at det ikke er tilkommet beinskjørhet i beinsubstansen og evt. økning av lymfeknutene i bekkenet.

Kikkertundersøkelse i blæra for å utelukke kronisk reaktiv betennelse etter strålebehandlingen kan også være aktuelt.

Du bør få en kontrolltime hos din gynekolog som vil kunne hjelpe deg videre med dine plager uansett hva som er årsaken.