– Kreftkoordinatorer burde bruke oss til mye mer, selv om de har lønn fra kommunen og vi får lønn i himmelen, sier hun. 

Mange fordeler med å bruke tilbud om likeperson

Da Beate Steen Nilsen ble diagnostisert med livmorhalskreft i 2014, tok det ikke lang tid før hun kom i kontakt med en likeperson.

– Jeg fant Afrodite da jeg var innlagt på Radiumhospitalet og fikk med meg flere av bladene hjem. På dette tidspunktet var det produksjonsstopp på dilatator (glasstav) og jeg var nervøs for hvilke konsekvenser det kunne få for meg. Dermed ringte jeg raskt til en likeperson. Hun beroliget meg og inviterte i samme slengen med på et medlemsmøte med Østfold lokallag. Siden har jeg ikke sett meg tilbake, smiler Nilsen.

– Hvilken betydning har det å få snakke med en likeperson hatt for deg?

– Likepersonen roet meg ned og ga meg følelsen av at jeg ikke var alene. Å bli invitert med på et gynkreftmøte bare en uke etter at jeg kom hjem fra Radiumhospitalet, da jeg følte kroppen var rundjult, betydde enormt mye. På møtet så jeg damer som satt sammen og snakket, skrattet og spiste kaker. Jeg skjønte at det faktisk er et liv etterpå også.

– Hva skiller likepersonsamtaler fra det å snakke med sine nærmeste?

– For min del har jeg ønsket å skåne de nærmeste. Jeg ville ikke at de skulle ha fokus på sykdommen, spesielt ikke etter at jeg var ferdig behandlet. Med en likeperson kan man snakke mer fra levra. Det oppstår en annen forståelse å snakke med en som har «sittet i samme båt». Kanskje er de også mer ærlige. De nærmeste prøver ofte å være så positive som overhodet mulig, men av og til trenger man å bare høre det som det er. Det er en balansegang, for man skal heller ikke svartmale situasjonen, men forsøke å «løfte» vedkommende.

Hvilke egenskaper bør en likeperson ha?

– Er det noen spesielle egenskaper som er gode å ha med seg inn i rollen som likeperson?

– Du må være god til å lytte og motivere. Jeg fikk telefon fra en dame en gang, som hadde fått tilbakefall etter operasjon, og fortalte at hun ikke trodde hun orket en ny runde med cellegift. Jeg prøvde å motivere henne ved å sette det i perspektiv, og ba henne tenke på barnet sitt og de rundt henne. Som likeperson skal du være så ærlig som mulig, en venn, en lytter og en motivator. Jeg fikk mange meldinger av henne både underveis i behandlingen og etterpå, da det viste seg å gå bra. Det er slike ganger man virkelig føler man har klart å utgjøre en forskjell som likeperson.

– Hvordan skal man få flere til å benytte seg av likepersontjenesten? 

– Vi må bli mer synlige! Det burde vært en melding et sted i pakkeforløpet om at det finnes noe som heter likepersoner. Kreftkoordinatorer burde dessuten bruke oss til mye mer, selv om de har lønn fra kommunen og vi får lønn i himmelen. Å være likeperson handler om å være tilstede for de som trenger det med den verdifulle erfaringen vi har. Vi er på mange måter som en spesialist på gynkreft. Den kompetansen burde utnyttes bedre. Det ligger nok spesielt lite brosjyrer og informasjonsmateriell ute på legekontorer etter pandemien. Gynekologer har også et stort forbedringspotensial når det kommer til å informere om Gynkreftforeningen, påpeker Nilsen.

Tekst: Kjersti Juul

Ønsker du å komme i kontakt med en likeperson? Les mer og finn en kontaktperson her