Program:

1000 - 1015: Innledning med Gynkreftforeningen. Gynkreftforeningens leder Siri Berg forteller om foreningens arbeid og ønsker velkommen til kunnskapsdagen.

1015 - 1045: Utfordringer og muligheter. Leder i Gynkreftforeningen Siri Berg, styreleder i lokallag Stavanger og omegn, Tone Nikolaisen og gynekolog ved Stavanger universitetssykehus, Cecilie Fredvik Torkildsen samtaler om programmet for dagen og de viktigste kampsakene og de største utfordringene Gynkreftforeningen arbeider med på vegne av medlemmene.

1045 - 1115: Gynekologisk kreft, diagnoser og behandling. Gynekolog ved Stavanger universitets sykehus, Cecilie Fredvik Torkildsen, forteller om de ulike diagnosene, hvordan sykdommene behandles. 

1115 - 1200: Om senskader og konsekvensene for kvinnene som blir rammet. Siri Berg presenterer funn fra medlemsundersøkelsen til Gynkreftforeningen som viser det store omfanget av senskader blant kvinner som er behandlet for gynekologisk kreft. 
Fysioterapeut Bertine Tangeland fra Pusterommet, Stavanger sykehus, forteller om de senskadene som kan oppstå, om behandling, forebygging og lindring.

1200 - 1215: Pause

1215 - 1300: Debatt. Over 80 prosent av de som har vært rammet av gynekologisk kreft sliter med senskader flere år etter at behandlingen er avsluttet. Mye taler for at underlivskreft er en av kreftformene som gir mest alvorlige plager lang tid etter behandling, for noen livet ut.

Mye taler for at under­ livskreft er en av kreftformene som gir mest alvorlige plager lang tid etter behandling, for noen livet ut. Kamzy Gunaratnam er Arbeiderpartiet sin kvinnehelse­politiske talsperson og kommer for å diskutere utfor­ dringene som Gynkreftforeningens medlemsundersø­ kelse avdekker. Hva skal til for å etablere et tverrfaglig landsdekkende tilbud for dem som sliter med skader etter kreftbehandling?

1300 - 1400: Lunsj

1400 - 1440: Seksuell helse. Hvordan få best mulig seksuell helse etter behandling for gynekologisk kreft. Ved sexolog Solveig Fridheim Torp fra Kreftomsorg Rogaland. Hun presenterer også det unike tilbudet som Kreftomsorg Rogaland har og svarer på spørsmål.

1440 - 1510: Hva er nytt innen behandling og forskning? Seksjonsoverlege gynekologisk kreft, Kvinneklinikken, ved Stavanger universitetssykehus, Elisabet Berge-Nilsen, forteller om lovende ny behandling og om kliniske studier. Hun svarer på spørsmål fra publikum etter presentasjonen.

1510-1520: Pause

1520 - 1600: Pakkeforløp hjem. Hva er Pakkeforløp hjem for kreftpasienter, og hva kan dette bety for personer som får kreft? Rådgiver i Kreftforeningen Stavanger, Kristin Eikill.

1600:  Avslutning

Deltakelse på kunnskapdagen gratis og åpne for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre interesserte. Vi legger også til rette for å følge dagen digitalt, følg denne lenken: https://www.crowdcast.io/c/7iqy54rqkmyu 
Vi trenger din påmelding - benytt skjemaet under. 

Påmelding til kunnskapsdag i Stavanger 2023

Fysisk eller digital deltakelse?
 
Medlemskap i Gynkreftforeningen