Program: 

1000: Velkommen. Gynkreftforeningens leder Siri Berg forteller om foreningens arbeid og ønsker velkommen til Kunnskapsdag.

1015: Gynekologisk kreft, diagnoser og behandling.  Gynekolog og overlege ved Radiumhospitalet Torbjørn Paulsen  forteller om de ulike diagnosene og hvordan
sykdommene behandles.

1100: Pause

1115: Tidlig oppdagelse.  Pasient Vibeke Øvrebø forteller om sin vei til riktig diagnose, og hvor viktig det er med Gynkreft­foreningens kampanje #Kjennetter.  Gynkreftforeningens undersøkelse om hvor lenge mange venter med å oppsøke legen når de kjenner på symptomer presenteres. Hilde Langseth fra Kreftregisteret forteller om sitt
forskningsarbeid på biomarkører for tidligere å kunne oppdage kreft og sin forskning. Er dette fremtiden for å komme raskere frem til å oppdage kreft og finne den beste  behandlingen. Leder av faggruppe gynekologi i Allmennlegeforenin­gen, Marianne Natvik, forteller om fastlegenes rolle i  tidlig oppdagelse av gynkreftsykdom og oppfølging av
pasienter med kreftsykdom.

1300: Lunsj

1400: Om senskader og konsekvensene for kvinnene som blir rammet.  Siri Berg presenterer funn fra medlemsundersøkelsen som viser det store omfanget av senskader blant kvinner som er behandlet for gyneko­logisk kreft. Gynekolog Torbjørn Paulsen forteller om hvilken oppfølging kvinner som har hatt gynekologisk kreft bør få for å 
redusere plagene fra senskader etter behandlingen.
Siri Berg forteller om sin vei som pasient om hvordan hun har taklet utfordringene senskadene har gitt henne.

1500: Debatt. 

Over 80 prosent av de som har vært rammet av gynekologisk kreft sliter med senskader flere år etter at behandlingen er avsluttet. Mye taler for at underlivskreft er en av kreftformene som gir mest alvorlige plager lang tid etter behandling, for noen livet ut.

Kamzy Gunaratnam er Arbeiderpartiet sin kvinnehelse­politiske talsperson og kommer for å diskutere utfordringene som Gynkreftforeningens medlemsundersø­kelse avdekker. Hva skal til for å etablere et tverrfaglig landsdekkende tilbud for dem som sliter med skader etter kreftbehandling? Med seg i debatten før hun helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud i Fremskrittspartiet. Vi ser gjerne at gynekolog og Allmennlegeforeningen også bidrar her. 

Kunnskapsdagen er støttet av legemiddelselskapet GSK  logo gsk  og AstraZeneca logo AZ 

Vi legger til rette for å følge dagen digitalt - men vi trenger din påmelding. 
Her følger du dagen via livestream: https://www.crowdcast.io/c/9rxmaauxshb2 
På grunn av booking av møterom inklusive servering gjennom dagen, gjør vi oppmerksom på at påmelding til fysisk deltakelse i Oslo er bindende. Dersom du blir forhindret ber vi om at du gir oss beskjed så fort som mulig i forkant av arrangementet på epost: kontakt@gynkreftforeningen.no.  

Påmelding til kunnskapsdag i Oslo 2024

Fysisk eller digital deltakelse?
 
Medlemskap i Gynkreftforeningen