Kunnskapsdagene arrangeres i forlengelsen av Gynkreftforeningens landsmøte, og hovedstyret har besluttet at det formelle landsmøtet gjennomføres fredag 21. april 2023 fra klokken 1800 til 2000, og så starter Kunnskapsdagene på fredag kveld med felles middag. 

Program (PDF, 115KB)

Gynkreftforeningen kommer til å sponse en del av arrangementet så deltakerne må betale en egenandel på 1 000 kroner. Inkludert i dette vil være opphold på hotell fra fredag til søndag med fullpensjon samt det faglige programmet.

For deltakere som har ekstra høye reiseutgifter vil Gynkreftforeningen tilby en kompensasjonsordning. Alle medlemmer som har reisekostnader ut over 1500 kroner knyttet til offentlig transport vil få dekket utgifter med inntil 1500 kroner.
Det vil være mulig å delta kun på det faglige programmet på lørdag og søndag. Da vil egenandelen være 500 kroner som også inkluderer lunsj begge dagene.

*Oppdatering april 2023: Dersom du ønsker å delta fysisk på landsmøte og Kunnskapsdager - send en epost til sekretariatet: kontakt@gynkreftforeningen.no 

Vi har lagt til rette for at du også kan følge foredragene fra Kunnskapsdagen på lørdag digitalt: 

Lenke til livestream LØRDAG

 

Landsmøte

Gynkreftforeningen vil avholde sitt neste ordinære landsmøte før Kunnskapsdagene starter – altså på fredag den 21. april 2023 kl 1800. Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet. Alle som er medlemmer av foreningen, og som har betalt årskontingenten for inneværende år, kan være delegat til landsmøtet med stemme-, tale og forslagsrett.

Fristen for å sende inn forslag som medlemmer ønsker å få behandlet på landsmøtet, er 10. mars 2023. Forslaget må sendes skriftlig til sekretariatet enten via epost kontakt@gynkreftforeningen.no eller via post til Gynkreftforeningen, Rosenkrantzgt 7, 0159 Oslo.
Det vil også være mulig å delta på landsmøtet elektronisk. Gi i så fall beskjed til sekretariatet om du ønsker det.
Landsmøtet skal også velge nye styremedlemmer til foreningens hovedstyre. En valgkomite jobber med å fremme en innstilling, og medlemmer som enten selv ønsker å stille til valg eller har forslag til kandidater kan sende disse til valgkomiteen ved Elisabeth Tronstad på elisabeth.kvam.tronstad@outlook.com eller telefon 90 68 35 55.

Påmeldingsfrist til landsmøtet og kunnskapsdager er 20.mars 2023.