Disse spørsmålene må både fageksperter og politikere svare på under Gynkreftforeningens arrangement under Arendalsuka.  

Katrine Kopperud Eriksen vil åpne arrangementet og fortelle om sine erfaringer som pasient. Deretter vil den faglige diskusjonen samle de viktigste løsningsforslagene med tanke på å skape et helsevesen som er bedre rustet til å ivareta og forebygge senskader.

I panelet stiller Siri Berg som er leder av Gynkreftforeningen, fastlege Ståle Onsgård Sagabråten, Ingvild Vistad som er seksjonsoverlege på Kvinneklinikken i Kristiansand og Kristina Lindemann, leder nasjonalt kompetansesenter for gynekologisk kreft.

Etter at landets fremste fageksperter har uttalt seg, skal politikerne svare for seg. Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Tove Elise Madland stiller sammen med Kristoffer Robin Haug som er helsepolitisk talsperson i MDG.

Debattleder er Per Henrik Stenstrøm.

Debatten er åpen for alle interesserte.