Forrige uke skrev TV2 at et samlet fagmiljø krever at norske myndigheter bytter vaksinen. Høyre krever nå et svar fra helseministeren på om regjeringen kommer til å innføre en ny og bedre HPV-vaksine etter krav fra fagmiljøet. Cervarix beskytter mot to HPV-typer, som står for 70 prosent av livmorhalskrefttilfellene, mens Gardasil9 beskytter mot syv høyrisiko HPV-typer, som står for 90 prosent av tilfellene av livmorhalskreft.

Støtt vårt arbeid! 

Flere medlemmer gir oss en sterkere stemme i sakene vi jobber med. Som medlem i Gynkreftforeningen bidrar du til vårt arbeid. 
Bli medlem

Bilde av Sveinung SørbyeGynkreftforeningen får støtte av Sveinung Wergeland Sørby forsker og overlege i klinisk patologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge, som er svært tydelig på at det er på høy tid med et vaksineskifte.
–  Det er avgjørende at Norge skifter til en ni-valent HPV-vaksine for å utvide beskyttelsen mot kjønnsvorter, livmorhalskreft og andre kreftformer som skyldes HPV slik de har gjort i Sverige og Danmark. Dette vil ikke bare forbedre folkehelsen ved å forebygge flere HPV-relaterte sykdommer, men også redusere sosioøkonomiske ulikheter og styrke tilliten til vårt nasjonale vaksinasjonsprogram.

bilde av siri berg–  HPV-vaksine er et viktig verktøy i kampen for å utrydde livmorhalskreft, det er derfor uforståelig at man i Norge har valgt å gi en vaksine som man vet beskytter dårligere enn Gardasil9. Det er flott at Høyre nå kommer på banen, selv om vi svært gjerne skulle sett at de hadde gjort noe med saken mens de satt i regjering, ikke minst at de hadde tatt action da vaksinebyttet kom på banen i 2017! I tillegg til et vaksinebytte bør regjeringen intensivere arbeidet med å utrydde livmorhalskreft og gå inn for et opphentingsprogram og bredere vaksinedekning enn det som tilbys i dag, samt å utvide screeningtilbudet. Vi støtter varmt opp om stortingsrepresentant, medlem av helse-og omsorgskomiteen og Arbeiderpartiet sin kvinnehelse­politiske talsperson, Kamzy Gunaratnam som nylig gikk ut i Dagsavisen og uttalte at hun nå vil styrke innsatsen for å utrydde livmorhalskreft og at hun vil løfte temaet inn for programkomiteen i Ap. Vi trenger politikere som forstår hvor viktig det er at vi nå griper muligheten vi har til å utrydde en kreftform som rammer over 300 kvinner hvert år, som krever omfattende behandling og som fortsatt tar liv,  sier Siri Berg.

Fakta om HPV

Humant papillomavirus (HPV) er en virusgruppe som består av mer enn 200 ulike typer virus. Cirka 40 av disse smitter ved seksuell kontakt. Hvis man ser bort fra livmorhalskreft, er det estimert at det er omtrent 200 tilfeller med HPV-relatert kreft årlig, hvorav cirka 100 tilfeller hos menn.
Det er 6,5 prosent av kvinner i alderen 34-69 år som har en pågående HPV-infeksjon og dermed positiv HPV-test når det deltar i Livmorhalsprogrammet. HPV type 16 og 18 utgjør 25 prosent av alle HPV-infeksjoner, men er årsak til 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. HPV type 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58 er til sammen årsak til 90 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft.

Fakta om Gardasil 9
Gardasil 9 beskytter mot HPV-type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58.
HPV-type 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58 er til sammen årsak til 90 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. Vaksinen dekker dessuten to HPV-typer (6 og 11) som er årsak til 90 prosent av alle tilfeller av kjønnsvorter.
De fleste land som hadde Gardasil har byttet til Gardasil 9. Norge byttet fra Gardasil til Cervarix.

Gardasil 9 vs Cervarix
Siden 2009 har jenter i syvende klasse fått tilbud om vaksinering med Gardasil, men i 2017 byttet FHI til vaksinen Cervarix. Høsten 2018 fikk også gutter i syvende klasse tilbud om vaksinering. Norge skiller seg ut, de fleste land som tilbyr HPV-vaksinering i barnevaksinasjonsprogrammet, har valgt Gardasil 9. Protestene mot valget av Cervarix har vært store, men fem år senere har FHI fortsatt ikke gått tilbake på sin avgjørelse. Et av argumentene FHI trekker frem er at beskyttelse mot kjønnsvorter blir vektet mindre enn beskyttelse mot kreft, og de mener at de to vaksinene er helt like i beskyttelse mot kreft.

– Når man ser på hva denne vaksinen faktisk beskytter mot, så ser vi at Cervarix beskytter i veldig stor grad mot de HPV-typene som kan gi kreft i Norge, sa leder for barnevaksinasjonsprogrammet i FHI, Margrethe Greve-Isdahl til NRK 19.10.2021.

Cervarix beskytter altså mot to HPV-typer, som står for 70 prosent av livmorhalskrefttilfellene, mens Gardasil 9 beskytter mot syv høyrisiko HPV-typer, som står for 90 prosent av tilfellene av livmorhalskreft. Store deler av fagmiljøet er uenige i valget FHI har tatt, deriblant Norsk gynekologisk forening.
I 2021 hadde vaksineringen en dekningsgrad på over 90 prosent. Slik programmet med screening og vaksinering er i dag, vil Norge være nede i under 4 per 100 000 tilfeller med livmorhalskreft i 2039.