Ved å innføre bestemte tiltak så raskt som mulig mener forskerne ved Kreftregisteret at HPV og livmorhalskreft vil være utryddet i Norge innen 2033. Hovedtiltakene er: 

  • Innføring av vaksine som dekker de fleste HPV-typer
  • Distribuere vaksinen bredt i befolkningen
  • Utvidelse av screeningtilbudet

Gynkreftforeningen har siden FHI byttet ut Gardasil med Cervarix i 2017 vært imot skiftet, noe vi har uttrykt sterkt gjentatte ganger.

Siri Berg-  For oss er det uforståelig at man velger å gi en vaksine som man vet beskytter dårligere enn Gardasil. Nå forventer vi at helsemyndighetene tar grep og sørger for at alle foreslåtte tiltak blir innført slik at vi har mulighet til å utrydde livmorhalskreft i løpet av ti år, slik forskerne ved Kreftregistret forespeiler, og ikke i 2039, som er årstallet FHI opererer med, sier Siri Berg, leder i Gynkreftforeningen.

Les mer: 
Forskere mener vi kan utrydde livmorhalskreft i løpet av ti år, NRK16.05.23
White paper: Raskere eliminering av HPV og livmorhalskreft, Kreftregisteret 24.03.23

Gardasil vs Cervarix

Siden 2009 har jenter i syvende klasse fått tilbud om vaksinering med Gardasil, men i 2017 byttet FHI til vaksinen Cervarix. Høsten 2018 fikk også gutter i syvende klasse tilbud om vaksinering. Norge skiller seg ut, de fleste land som tilbyr HPV-vaksinering i barnevaksinasjonsprogrammet, har valgt Gardasil. Protestene mot valget av Cervarix har vært store, men fem år senere har FHI fortsatt ikke gått tilbake på sin avgjørelse. Et av argumentene FHI trekker frem er at beskyttelse mot kjønnsvorter blir vektet mindre enn beskyttelse mot kreft, og de mener at de to vaksinene er helt like i beskyttelse mot kreft.

Cervarix beskytter altså mot to HPV-typer, som står for 70 prosent av livmorhalskrefttilfellene, mens Gardasil beskytter mot syv HPV-typer, som står for 90 prosent av tilfellene av livmorhalskreft. Store deler av fagmiljøet er uenige i valget FHI har tatt, deriblant Norsk gynekologisk forening.
I 2021 hadde vaksineringen en dekningsgrad på over 90 prosent. Slik programmet med screening og vaksinering er i dag, vil Norge være nede i under 4 per 100 000 tilfeller med livmorhalskreft i 2039.