At HPV er hovedårsaken til livmorhalskreft er kjent for de fleste, men HPV kan også føre til andre kreftformer, som kreft i kreft i penis, anus, vagina og svelg. 

Studien som ble presentert på ASCO viser at risikoen for livmorhalskreft med ble redusert med 29%, forstadier til livmorhalskreft ble redusert med 50-60%, og for alle HPV-relaterte krefttyper gikk risikoen ned med 27%. Risikoen for hode- og halskreft hos kvinner ble redusert med 33%, mens for menn ble hode- og halskreft og alle HPV-assosierte krefttyper redusert med over 50%.

bilde av sveinung-  Vi i helsevesenet er svært glade for resultatene av den siste studien presentert ved ASCO, som bekrefter nytten av HPV-vaksinen i forebyggingen av flere krefttyper, sier Sveinung Wergeland Sørbye, forsker og overlege i klinisk patologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Selv om tallene i første omgang kan virke moderate, representerer de et betydelig fremskritt i kampen mot HPV-relaterte kreftformer. 

- Det er viktig å anerkjenne at effekten av HPV-vaksinasjonen vil vokse over tid. I Norge, hvor vi har implementert vaksinasjon blant ungdommer siden 2009, forventer vi å se enda mer omfattende positive resultater i årene som kommer, fortsetter Sørbye. Disse tidlige funnene fra ASCO er bare begynnelsen på hva vi kan forvente av effekter av vaksinen i vår egen befolkning.  

- Vi forblir forpliktet til å støtte og utvide HPV-vaksinasjonsprogrammer, noe som er essensielt for å redusere byrden av kreft i samfunnet, avslutter Sørbye.

Studien viste at personer under 40 år som var vaksinert mot HPV, hadde lavere forekomst av krefttyper som vanligvis er forårsaket av HPV, inkludert livmorhalskreft. Presidenten for ASCO-kongressen, Lynn Schuchter understreket viktigheten av studien og dens funn om at HPV-vaksinen kan beskytte mot flere krefttyper enn tidligere antatt. 

Les mer: 

 

Støtt vårt arbeid! 

Flere medlemmer gir oss en sterkere stemme i sakene vi jobber med. Som medlem i Gynkreftforeningen bidrar du til vårt arbeid. 
Bli medlem