Gynkreftforeningen

HÅP er vårt hovedbudskap

Gynkreftforeningen feiret tiårsjubileum i 2011. Gynkreftforeningen har 800 medlemmer og lokallag og fylkeskontakter spredt ut over store deler av Norge.

Hvert år får nær 1.700 nye, norske kvinner diagnosen gynekologisk kreft. Til sammen er det nærmere 21.000 kvinner som lever med eller har hatt denne sykdommen i Norge. Det er en stor utfordring for vår organisasjon å nå ut til alle disse og øke vårt medlemstall.

Gynkreftforeningen ble offisielt stiftet 10. juni 2001, og fra 1. januar 2008 ble vi assosiert medlem av Kreftforeningen.

Gynkreftforeningen drives av frivillige kvinner som er eller har vært rammet av gynekologisk kreft. Foreningens hovedfokus er pasienten og å få frem kunnskap om hva som bør bedres i helsevesenets diagnostisering, behandling, rehabilitering, oppfølging og forebygging.

Gynkreftforeningen ønsker også å gi hjelp til selvhjelp, skape sosialt fellesskap, ha en god besøkstjeneste og drive en likeperonstjeneste.

Bakgrunn

Hvert år arrangerer NRK en innsamlingsaksjon hvor inntektene går til en utvalgt organisasjon eller formål. I 1997 gikk inntektene fra TV-aksjonen til Kreftforeningen. En del av disse midlene ble i 2000 brukt til et prosjekt der målet var å vurdere mulighetene for å etablere en pasientforening for kvinner som har eller har hatt underlivskreft. Etter en innledende idédugnad ble det etablert et interimstyre, som sammen med prosjektgruppe og styringsgruppe gjorde et viktig grunnlagsarbeid. I løpet av kort tid mottok Den Norske Kreftforening henvendelser fra mer enn 140 personer med interesse for en slik pasientforening. På grunn av godt arbeid fra de involverte i prosjektet samt stor interesse fra hele landet, ble det vedtatt å arbeide for en raskest mulig etablering av denne pasientforeningen. Stiftelsesmøte ble avholdt i Oslo den 9. til 10. juni 2001.  Foruten det formelle stiftelsesmøte ble det allerede disse dager satt fokus på likemannsarbeid og etablering av lokalforeninger.

Øvrige aktiviteter

Likepersonsarbeid, medlemsbladet Afrodite, oppdatering av nettsidene, drift av organisasjonen og påvirkningsarbeid i forhold til helsevesen og politiske myndigheter er noen av de viktigste oppgavene til Gynkreftforeningen sentralt. Vi har også mange andre aktiviteter:

Kontakttelefon

Gynkreftforeningen har en kontakttelefon som betjenes av en av våre likepersoner. Hvem som helst kan benytte seg av dette tilbudet. Det er ønskelig at flere kan skoleres til å betjene kontakttelefonen. Nummeret til kontakttelefonen er 02561.

HPV og vaksinen

Gynkreftforeningen bidrog til grunnlaget for innføring av vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge via medieoppslag i radio, TV, aviser, kunnskapsformidling, opplysningsvirksomhet, påvirkningsarbeid og arbeid mot helsemyndighetene.

Kunnskapsdager

Vi har arrangert flere større helgebaserte kunnskapsdager med anerkjente foredragsholdere.

En bevisst strategi er å legge disse kunnskapsdagene til ulike deler av landet for å nå flest gynkreftrammede kvinner og deres nærmeste.

Lokallagsarbeid

Foruten å legge våre arrangement til andre deler av landet arbeides det med å påvirke til flere lokale initiativ.

Samarbeid med andre pasientforeninger

Lokallagsmedlemmer oppmuntres til å delta på Kreftforeningens regionale samlinger for derigjennom etablere og utvikle samarbeid med andre pasientforeninger rundt omkring i Norge.