Siri Berg– Det er svært tungt at Maren har gått bort. Hennes klare stemme bidro til et helt nødvendig fokus på feilmarginer rundt tolkning av celleprøver. Gynkreftforeningen vil fortsette arbeidet for å utrydde livmorhalskreft i Norge. Vi vil se handling fra helsemyndighetene! Det må settes inn ressurser som sikrer at vi gjør alt vi kan for å eliminere feiltolkninger, vi må trappe opp det forebyggende arbeidet gjennom skifte til en HPV-vaksine som dekker flere HPV-typer, utvidning av  screeningtilbudet med økt HPV-testing, og mer intensiv oppfølging av HPV-positive blant unge kvinner, og gjennom bredere vaksinering i befolkningen.  Dette handler om menneskeliv – om unge kvinner, som blir frarøvet sin fremtid! 

Vi intervjuet Maren i mars i forbindelse med at hun delte sin historie i TV2 programmet «Norge bak fasaden». Intervjuet med henne kan du lese her: Enorm respons etter TV2-reportasje