Norske forskere var også tilstede på ESGO-kongressen (The European Society of Gynaecological Oncology). 

Mye spennende forskning 

Lege og stipendiat Christiane Helgestad Gjerde forsker på eggstokkreft, og utvikler miniversjoner, organoider, av bukhinnen for å finne ut hvordan eggstokkreft utvikler seg og hvordan denne kreftformen kan behandles.

Les mer om Christianes forskning:

Hun utvikler miniversjoner av bukhinnen for å finne ut hvordan eggstokkreft utvikler seg og kan behandles, HealthTalk 31.10.22

Luca Tandric forsker på den immunologiske responsen hos eggstokkreftpasienter som blir behandlet med ulike immunterapier. Hans analyser viser at responsen er forskjellig hos langtidsoverlevere sammenlignet med korttidsoverlevere.

Les mer om Lucas forskning:

Fant ulik immunrespons hos pasienter med eggstokkreft som ble behandlet med to immunterapier, HealthTalk 29.10.22

Andre interessante saker fra ESGO:

– Livmorhalskreft var nesten glemt – på kort tid har vi oppnådd store gjennombrudd for pasientene våre, HealthTalk 28.10.22

– Gjennombruddet har kurert mange kvinner med eggstokkreft, HealthTalk, 29.10.22