Avdelingsdirektør Johnny Mathisen i Helfo har hjulpet Gynkreftforeningen med å lage en oversikt. 

Helseinformasjon til innbyggere og pasienter i Norge finnes på den offentlige helseportalen helsenorge.no: https://www.helsenorge.no/ 

For pasienter med kreft, gir Kreftforeningens nettsider god tilleggsinformasjon: https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/dine-rettigheter-som-pasient/

Her kommer det blant annet frem at du kan søke Norsk pasientskadeerstatning (NPE) dersom du har fått en skade som skyldes svikt i helsevesenet. Skaden må altså ha skjedd som en svikt ved undersøkelse, diagnose, behandling eller oppfølging. For å kunne søke NPE må det økonomisk tapet være på minst 10 000 kroner. Dette kan for eksempel være utgifter til legebehandling, medisiner, transport og lignende. Du kan også få erstatning for inntektstap eller ved tap av forsørger. Er det økonomiske tapet under 10 000 kroner, må du henvende deg direkte til behandlingsstedet.

På helsenorge.no finnes det en oversikts-side om «din rett til helsehjelp»: https://www.helsenorge.no/rettigheter/rett-til-helsehjelp

Om egenandeler, egenbetaling og frikort

I Norge betaler innbyggerne egenandel for undersøkelse og behandling hos for eksempel fastlege og legevakt.  Hvert år beslutter Stortinget en grense for hvor mye du skal betale i egendeler i løpet av et år (egenandelstaket). Frikort for helsetjenester får du når du er medlem i folketrygden og har betalt over et visst beløp i egenandeler. I 2021 var dette beløpet 2460 kroner. For 2022 har Stortinget vedtatt at egenandelstaket er 2921 kroner. Når du når dette beløpet, blir det automatisk utstedt et frikort for helsetjenester til deg. Med frikort slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Frikortordningen omfatter disse helsetjenestene: godkjente egenandeler fra behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, poliklinikk, laboratorium og røntgeninstitutt, medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept, enkelte tannbehandlinger, enkelte rehabiliteringsopphold og enkelte behandlingsreiser til utlandet. Barn under 16 år får fritak for egenandel, men betaler for materiell:

https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/frikort-for-helsetjenester/

Dersom du blir henvist til røntgenundersøkelse, prøvetaking ved sykehusets laboratorier eller undersøkes ved sykehusets poliklinikker, betaler du en egenandel, som inngår i frikortordningen.

For visse typer materiell som benyttes hos fastlege, legevakt eller på poliklinikker, hender det du må betale et beløp i egenbetaling. Dette inngår ikke i frikortordningen: https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/andre-finansieringsordninger/egenandeler-og-pasientbetaling-ved-poliklinisk-helsehjelp

Blir du innlagt på sykehus og er medlem av den norske folketrygden, betaler du ikke for behandling, medisiner eller sykehusopphold: https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-pa-sykehus-og-poliklinikk/

Medisiner på blå resept

Hvis du har en alvorlig sykdom, kan staten delvis dekke utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Det finnes også andre ordninger for å få dekket deler av utgiftene dine på dersom du har store utgifter – https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/blaresept/

Her opplyses det blant annet at du kan få dekket utgifter til medisin, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell enten ved forhåndsgodkjenning eller individuell stønad. Når legen forskriver forhåndsgodkjent medisin trenger du bare betale en liten egenandel. Hvis legen mener du har krav på medisiner som ikke er forhåndsgodkjent eller næringsmidler på blå resept, søker legen om å få dekket det av Helfo. 

Forhåndsgodkjent refusjon

I mange tilfeller kan legen skrive ut medisiner på blå resept direkte. Dette kalles forhåndsgodkjent refusjon. Når det ikke går må legen søke individuell stønad. Fra 1. mai 2021 må legen din søke elektronisk via egen søkeportal for helseaktører. Hensikten med det er at du skal få raskere svar. Trenger du medisiner før Helfo har behandlet søknaden må du selv legge ut for utgiftene. (Husk å ta vare på kvitteringer). Ved kjøp på blå resept betaler du aldri mer enn 520 kroner per resept for en mengde tilsvarende tre måneders forbruk.
 

Særskilte formål

Mathisen forteller at særfradrag på skatten for store sykdomsutgifter ble opphevet i 2012, men det ble gitt overgangsregler for utfasing. Ordning med bidrag for særskilte formål er beskrevet her: https://www.helsenorge.no/refusjon-og-stotteordninger/helfos-bidragsordninger/

Her finner du også informasjon om bidrag til dekning av legemidler brukt i forbindelse med infertilitet, og overgangsordning i forbindelse med avvikling av bidragsordning for øvrige legemidler på hvit resept. Samt informasjon om fristen for å søke refusjon.

Pasientreiser

Informasjon om pasientreiser for pasienter, pårørende og ledsagere. For spørsmål knyttet til pasientreiser kan du ringe tlf. 05515 eller lese mer her: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/

Pasientreiser HF er ansvarlig for pasientreiser i Norge: https://pasientreiser.no/

På helsenorge.no kan du lese mer om helserettigheter, refusjon  og egenandeler:

Om din rett til helsehjelp: https://www.helsenorge.no/rettigheter/rett-til-helsehjelp

Om refusjon og støtteordninger: https://www.helsenorge.no/refusjon-og-stotteordninger

Om frikort for helsetjenester og egenandeler:

https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/frikort-for-helsetjenester/

https://www.helsenorge.no/mine-egenandeler

På regjeringen.no finnes det en oversikt som viser grunnstrukturen i helsetjenesten i Norge:

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/vurderes/grunnstrukturen-i-helsetjenesten/id227440/

Tekst: Kjersti Juul