Opptak fra begge webinarene er nå tilgjengelig.

Webinar om gynkreft, korona og vaksine, 09.02.21

Vi hadde med oss Eirik Rokkones, gynekolog, avdelingsleder og overlege ved avdeling for gynekologisk kreft ved Radiumhospitalet, som fortalte om hva vi i løpet av det siste halvåret har lært om gynkreftpasienter, korona og sykdomsrisiko, og hvilke retningslinjer som gjelder for gynkreftpasienter og koronavaksinen. Webinaret ble arrangert i samarbeid med Blærekreftforeningen, med innlegg fra Reino Heikkilä, uro-onkolog, seksjonsleder og overlege ved avdeling for kreftbehandling OUS, han holdt et innlegg om blærekreftpasienter, korona og sykdomsrisiko, og hvilke retningslinjer gjelder for denne pasientgruppen.

 

Webinar om ernæring under kreftbehandling, 10.02.21

Klinisk ernæringsfysiolog ved Vardesenteret i Oslo, Johanna Henrika Andersson, gir gode råd i denne livesendingen fra 10.februar 2021. Leder i Gynkreftforeningen, Jeanette Hoel, og hennes mor, Hanne Hoel, deler sine erfaringer rundt kreftbehandling og ernæring som henholdsvis pasient og pårørende.