– Vi er svært glade for beslutningen om Olaparib som betyr at pasienter med en arvelig BRCA-mutasjon eller tilsvarende mutasjon i svulsten nå kan få en vedlikeholdsbehandling som både gir lavere dødelighet og lengre tid frem til et eventuelt tilbakefall. Om lag 80 prosent av eggstokkreftpasienter har ikke denne mutasjonen, men kreftformen er like aggressiv og dødelig for dem. Nå som studier viser at også denne gruppen kan få effekt med PARP-inhibitor, forventer vi at helsevesenet snarest godkjenner denne behandlingen, sier leder i Gynkreftforeningen Jeanette Hoel.

Niraparib ble godkjent av det europeiske legemiddelverket i november 2018, og våre naboland Finland og Sverige har godkjent denne som standard behandling for pasienter med eggstokkreft – uavhengig av om de har en BRCA-mutasjon eller ikke.

Siden juli 2017 har over 100 norske kvinner kunne få medisinen Niraparib gjennom et såkalt Early Access Program som går ut på at legemiddelselskapet gir bort medisinen i påvente av at Beslutningsforum skal godkjenne den for bruk på alle pasienter. Nye regler for slike programmer gjør at dette tilbudet har opphørt fra og med årsskiftet.

I Norge har overlege og forsker ved Radiumhospitalet Anne Dørum, vært ansvarlig for den norske delen av den store internasjonale NOVA-studien som har sett på bruken av Niraparib for både pasienter med BRCA-mutasjon og de uten en slik mutasjon. NOVA-studien viser at risikoen for tilbakefall eller død ble redusert med 73 prosent for gruppen som har en BRCA-mutasjon. For de uten BRCA-mutasjon – altså den største gruppen av eggstokkreftpasienter – ble risikoen redusert med 55 prosent. Medisinen Olaparib som nylig ble godkjent for de med arvelig betinget eggstokkreft, har sannsynlig også tilsvarende effekt for de uten arvelig disposisjon, men så langt er det studier for BRCA-muterte som har blitt ferdigstilt med dokumentasjon for Olaparib.

Bilde av kreftforsker Anne Dørum– Vi vet at de som har en HRD-positiv eggstokkreft er de som responderer best på Niraparib. Per i dag finnes det dessverre ikke gode nok tester til å plukke ut disse pasientene. Med de gode resultatene som foreligger, mener jeg det mest hensynsfulle for pasientene vil være å kunne gi medisinen til alle eggstokkreftpasienter frem til denne testen foreligger. Her kan vi redde mange kvinneliv årlig, sier Anne Dørum.

– Vi hadde håpet at også denne behandlingen skulle ha blitt godkjent på forrige møte i Beslutningsforum, men den kom ikke opp til behandling. Nå forventer vi at dette blir satt på sakskartet i neste møte som er 25. mai. Resultatene foreligger. De viser at mange liv kan forlenges. Vi har nå sendt et brev til Beslutningsforum hvor vi ber om at denne behandlingen blir satt på sakskartet på neste møte, og selvsagt godkjent for bruk så raskt som mulig. Mai markeres som eggstokkreftmåneden av Gynkreftforeningen, og markeringen starter med den internasjonale eggstokkreftdagen 8. mai. Vi hadde satt pris på om alle kvinner med eggstokkreft i Norge kunne fått en gladnyhet denne måneden, sier Jeanette Hoel.