9.februar arrangerte Gynkreftforeningen webinar om gynkreft, korona og vaksine. Vi hadde svært god oppslutning og mange spørsmål under livesendingen. Vi har oppsummert råd rundt vaksinering for kreftpasienter, som vi håper kan være til hjelp og besvare noen spørsmål for pasienter som føler seg utrygge når det kommer til koronavaksinasjon.

Bilde av Erik Rokkones
Erik Rokkones, gynekolog, avdelingsleder og overlege ved Avdeling for gynekologisk kreft ved Radiumhospitalet.

–  Kreftpasienter har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, men i hovedsak gjelder dette blod, lymfe og lungekreftpasienter. Foreløpig er det også lite data på kreftpasienter som har deltatt i vaksinestudier, sier Rokkones.

Rokkones avviser at koronavaksinene på noen måte kan provosere kreften slik at den blir aktiv igjen.

Fakta om koronavaksine til kreftpasienter

  • Kreftpasienter er prioritert i gruppe 4 i vaksinekøen. En del kreftpasienter vil på grunn av alder, tilhøre en høyere prioritert gruppe.
  • Generelt rådes kreftpasienter som er i behandling eller nylig har avsluttet behandling (3-6 måneder) om å la seg vaksinere, vaksinene er ikke noe farlige for de som har svekket immunforsvar eller som er i behandling/nylig har gjennomgått behandling, men de kan ha noe dårligere effekt ifølge Folkehelseinstituttet.
  • Det er ingen grunn for at kreftpasienter i behandling skal få flere bivirkninger.
  • Kreftpasienter kan heller ikke velge hvilken vaksine de vil ta, Folkehelseinstituttet oppfordrer til å ta i mot det tilbudet man får. Imidlertid anbefales ikke eldre over 65 år å ta AstraZeneca vaksinen.
  • Vaksinen gis i kommunehelsetjenesten og ikke på sykehuset.
  • Pasienter som gjennomgått covid-19-infeksjon anbefales også å ta vaksinen.

Råd til kreftpasienter under behandling

  • For pasienter under kreftbehandling så er hovedregelen at vaksinasjon kan skje uavhengig av hvor pasienten er i behandlingsforløpet. Pasienter skal ikke bli avvist fra vaksinasjon på grunn av kreftbehandling.
  • Vaksinedose nummer to kan gis etter tre uker eller tilpasses slik at dosen gis så snart som mulig tre uker etter første dose.
  • Man bør unngå vaksinering slik at en feberreaksjon etter vaksinen (2-4 dager etter vaksinen) sammenfaller med forventet lavt immunforsvar (5-7 dager etter kur).
  • Det er ingen grunn til å si at man ikke skal ta vaksinen fordi man tar

Hør med behandlende lege om din behandling, ikke bestem å utsette behandling selv.

Ta kontakt med fastlegen

Fastlegene er ansvarlige for å sende inn prioriteringen av pasienter i sitt område. Rokkones anbefaler kreftpasienter om å kontakte sin fastlege for å forsikre seg om at fastlegen har registrert pasienten som tilhørende i gruppe 4 i vaksinasjonsprioriteringen. I gruppe 4 tilhører kreftpasienter med aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling.

Opptak fra vårt webinar om gynkreft, korona og vaksine, 09.02.21: