- Nå kan vi endelig gi det som anses å være den beste standardbehandlingen til pasientene våre, sier Kristina Lindemann, overlege og ansvarlig for gynekologiske kreftstudier ved Radiumhospitalet.

Hva er Bevacizumab?

Bevacizumab er medisinen de fleste kjenner som Avastin. Og godkjenning av denne har vært en sak både Gynkreftforeningen og fagorganisasjonene har jobbet for lenge.

Beslutningsforum sa 21.09.20 ja til innføring av bevacizumab eller en biosimilar i behandling ved avansert livmorhalskreft og ved tilbakefall av livmorhalskreft. Behandlingen kan tas i bruk fra 1. oktober 2020.

Bilde av Jeanette Hoel
Jeanette Hoel, leder i Gynkreftforeningen

–  Vi er svært glade og lettet over at kvinner med avansert livmorhalskreft og tilbakefall av livmorhalskreft endelig kan tilbys den behandlingen som legene anser å være den beste! Når det er sagt så er det frustrerende at det har tatt så lang tid som det har gjort, og at dette helt tydelig handler om pris. Nå er patentet på medisinen gått ut, noe som gjør det mulig å lage mye billigere kopier. Dagens godkjenning i Beslutningsforum bekrefter for oss at grunnen til at dette har tatt så lang tid først og fremst har vært fordi den har vært ansett å være for dyr, sier Jeanette Hoel, leder i Gynkreftforeningen. 

Dagen i dag gir også alle kvinner, som har kjøpt medisinen privat, grunn til å feire.