Dette til tross for at behandling med PARP-hemmere ved BRCA-negativ eggstokkreft, om tumoren er HRD-postiv, har vært godkjent i 1,5 år. 

Dansk HRD-test i regi av Rigshospitalet i København

I november 2021 godkjente Beslutningsforum behandling med PARP-hemmere etter 1. linje behandling til pasienter med BRCA-negativ eggstokkreft, om tumoren er HRD-postiv. Men, frem til nå har det ikke vært mulig å tilby denne behandlingen fordi HRD-testen ikke har vært tilgjengelig i Norge.  I begynnelsen av juli har imidlertid helseforetakene gitt tillatelse til benytte en dansk HRD-test i regi av Rigshospitalet i København.

Les mer om saken: Norsk tilgang til PARP-hemmere ved BRCA-negativ eggstokkreft sikret av dansk test, Onkologisk tidsskrift, 10.07.22

Fakta om HRD

BRCA 1 eller 2 mutasjoner fører til svekkelse av såkalt homolog rekombinasjon. Homolog rekombinasjon er en viktig reparasjonsmekanisme i cellene, svekkelse av denne mekanismen kalles homolog rekombinasjondefekt (HRD). HRD kan også forekomme på grunn av endringer av andre gener som er involvert i homolog rekombinasjon – derfor har ikke alle pasienter med HRD også BRCA 1 eller 2 mutasjoner.