Tall fra Kreftregisteret over kvinner som ikke møter opp til livmorhalsprøve er urovekkende.

 

Livmorhalskreft kan forebygges

Nå viser nye tall fra Kreftregisteret at over 200 000 kvinner i Norge ikke har tatt livmorhalsprøve på ti år eller mer. Grovt estimert var det 55 000 færre enn forventet som tok livmorhalsprøve i fjor. Basert på tidligere statistikk er et sannsynlig anslag at 1100 av disse 55 000 kvinnene har alvorlige celleforandringer og om lag 55 kan ha kreft. Livmorhalskreft tar mellom 70 – 90 liv hvert år. 

Bilde av Ingrid Stenstavold Ross

Ingrid Stenstadvold Ross, Generalsekretær i Kreftforeningen.
Foto: Jorunn Valle Nilsen


– Det er svært sjelden vi kan forebygge kreft så målrettet som ved livmorhalskreft. Tar du HPV-vaksine og følger Livmorhalsprogrammet hele veien fra du er 25 til 69, kan du i praksis unngå å bli alvorlig syk av livmorhalskreft, sier Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross. 

– Dette er en kreftform som utvikles langsomt. Går du til legen hver gang du får påminnelse fra Kreftregisteret, vil sykdommen oppdages så tidlig at du har gode prognoser. Derfor er det sterkt urovekkende at så mange kvinner sjelden eller aldri tar livmorhalsprøve. 

Før pandemien lå deltakelsen i Livmorhalsprogrammet på over 70 prosent, og den var økende. Kreftregisteret har som minimumsmål at dekningsgraden skal opp til 80 prosent, etter anbefaling fra Verdens helseorganisasjon (WHO).  

Under pandemien har imidlertid deltakelsen falt til under 70 prosent. Nedgangen er tydeligst blant kvinner over 40 år.