– På kvinnedagen føler vi det er betimelig å bemerke at skal man utrede spørsmål om kvinners helse så er det merkelig at man har valgt å gjøre dette uten å involvere de yrkesgrupper som har mest befatning med kvinnehelseproblematikk og pasientgrupper som representerer de som er rammet av typiske kvinnesykdommer, sier leder av Den norske jordmorforening, Kari Aarø og leder av Gynkreftforeningen Jeanette Hoel i en felles uttalelse.

Bilde av Kari Aarø
Leder av Den norske jordmorforening, Kari Aarø

– Jordmødre jobber med et bredt spekter av kvinnehelse med alt fra ungdomshelsestasjoner, seksualundervisning, prevensjon og celleprøver til svangerskap, fødsel, barsel og overgangsaldersplager. Vi er en yrkesgruppe som treffer kvinner i de mest sårbare og de mest fantastiske øyeblikk i deres liv. Vi har en spesialutdannelse nettopp med tanke på kvinnehelse. Det er merkelig at det er lagt vekt på et utvalg med flere økonomer og psykologer, mens en av yrkesgruppene som har mest med kvinnehelse å gjøre er utelatt, sier Kari Aarø.

– At et utvalg blir utnevnt rett før kvinnedagen og så har man utelatt stemmen til de som virkelig blir berørt av kvinnehelseplager, er nærmest en skandale og et bevis på at det er langt frem til vi kan si at kvinnehelse blir tatt på alvor. Kvinnesykdommer blir ofte underprioritert både når det gjelder forebygging, behandling og oppfølging med tanke på de senskader sykdommen gir. Gynkreftpasienter er her en stor pasientgruppe, men dette gjelder også brystkreft og andre kvinnerelaterte sykdommer. At et slikt utvalg er satt ned uten pasientrepresentasjon, strider mot alt regjeringen tidligere har sagt om viktigheten av brukermedvirkning, sier Jeanette Hoel.

Les mer om regjeringens utvalg som skal lage en ny utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv.