Bekymringer rundt den manglende oppfølgingen av genteknologiloven i 2020 fikk Gynkreftforeningen, sammen med Kreftforeningen, flere andre pasientorganisasjoner, leger, forskergrupper, Legemiddelindustrien, legemiddelselskaper mfl. til å skrive et felles bekymringsbrev til Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet for noen uker siden.

Ønsker flere kliniske studier til Norge

Hovedhensikten med brevet var å få flere kliniske studier til Norge, blant annet ved å forenkle prosessen for godkjenning av GMO-legemidler (genmodifiserte organismer – genterapi/ celleterapi) for klinisk utprøving. Det er derfor gledelig at Statsråd 3.september besluttet at myndigheten for godkjenning av kliniske studier med GMO-legemidler etter denne loven flyttes fra Klima- og miljødepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsradet-3.-september-2021/id2869960/