bilde av strid liavaagI disse dager er Folkehelseinstiuttet i gang med sin høstkampanje for influensavaksine, i år anbefales også koronavaksine og pneumokokkvaksine, altså vaksine mot lungebetennelse. Det generelle rådet er at eldre over 65 og risikogrupper bør ta alle tre vaksiner. 

Les mer om vaksinerådene, og risikogrupper

Astrid Liavvag er enige i rådene, men ber kreftpasienter som er i behandling om å snakke med sin lege eller gynekolog. 

Hvis du ikke er i et behandlingsforløp med operasjon, cellegift  eller annen type behandling ved tidspunkt for vaksinering , så gjelder de generelle reglene. Men, hvis du får cellegift, skal opereres,  eller få annen type behandling som påvirker beinmargen, så må vaksineringen tilpasset et til når beinmargen er kommet seg etter behandling. For eksempel kan dette være omtrent tre uker etter cellegift, det vil si før neste kur. Jeg anbefaler derfor pasienter som er i et behandlingsforløp og spørre behandlende gynekolog om når det er best å ta vaksiner.  

Les mer:  
Informasjonsskriv om vaksine mot sesonginfluensa (PDF, 904KB), FHI 2023
Informasjonsskriv om koronavaksine (PDF, 892KB), FHI 2023
Informasjonsskriv om pneumokokkvaksine (PDF, 847KB), FHI 2023