Hun er glad for at det nå blir et tilbud om HPV-test til alle i løpet av året.

Mange har fått feiltolket livmorhalsprøver

TV2s program «Norge bak fasaden» viser at mange unge kvinner har fått feiltolket sin livmorhalsprøve med den følge at de har utviklet alvorlig livmorhalskreft. En ekstra kvalitetssikring av livmorhalsprøvene kunne ført til at mange krefttilfeller hadde vært unngått og flere liv hadde vært reddet. En slik ekstra kvalitetssikring av negative livsmorhalsprøver har Universitetssykehuset i Nord-Norge gjennomført i flere år, og gjennom dette avdekket flere feiltolkninger.

Allerede i 2018 var man klar over at kvalitetssikringen som overlege Sveinung Sørbye ved UNN sto for, kunne avdekke feiltolkede livmorhalsprøver, men først i år går man over til at alle nå får en HPV-test av livmorhalsprøve i stedet for kun en mikroskopanalyse. Gynkreftforeningen påpekte dette på vår nettside samme år: https://gynkreft.blodkreftforeningen.no/om-oss/vart-arbeid/feiltolkning-av-celleprover

− Det er først og fremst trist for kvinnene som har fått feiltolket sine prøver uten at de har blitt dobbeltsjekket med denne kvalitetssikringen, men det er også trist for tilliten til livmorhalsprogrammet og norske helsemyndigheter at det tar så lang tid før de gjør noe med en åpenbar feilkilde, sier Siri Berg.

Hun mener det må en selvransakelse til og at dette også nå må gjelde andre deler av tiltakene for å forebygge livmorhalskreft.

− Gynkreftforeningen har lenge stilt spørsmålstegn ved valg av den vaksinen som brukes i vaksinasjonsprogrammet mot HPV-virus. Det er definitivt den billigste vaksinen, men de fleste gynekologer vi har snakket med mener den ikke er den beste siden den bare primærbeskytter mot to kreftfremkallende HPV-virus, mens den vaksinen som de fleste andre land bruker beskytter mot hele ni varianter av HPV-viruset, sier Siri Berg.

Kjenn etter

Hun vil på det sterkeste anbefale kvinner om å følge livmorhalsprogrammet og ta celleprøver, men har samtidig en klar oppfordring til kvinnene selv:

− Kjenn etter! Merker du at noe er unormalt i underliv og mageområde så gå til legen og be om en grundig gynekologisk undersøkelse selv om du nylig har tatt celleprøve. TV2s program viser at celleprøver kan feiltolkes, men et moment som ikke kommer frem er at celleprøven ikke kontrollerer for andre former for gynekologisk kreft som for eksempel eggstokkreft og livmorkreft.

#Kjennetter

Årlig rammes 1700 kvinner av en form for gynekologisk kreft i Norge. I 2021 var 345 av disse pasienter med livmorhalskreft – kreftformen som kan avdekkes ved en livmorhalsprøve. Livmorhalsprøve er altså ingen forsikring for å utelukke andre former for gynekologisk kreft.

I 2021 rammet eggstokkreft 531 kvinner. Dette er en kreftform som ofte har få eller diffuse symptomer, og som typisk oppdages sent. Hele 70 prosent av kvinnene som får diagnosen eggstokkreft har spredning når diagnosen stilles.

Gynkreftforeningen oppfordrer sterkt alle kvinner om å kjenne etter, oppsøke lege og kreve en undersøkelse dersom man merker forandringer i underlivet.

Ta kjennetter-testen - den tar kun 60 sekunder