Hovedstyret i Gynkreftforeningen har følgende styremedlemmer:

  • Siri Berg, Trøndelag
  • Jorunn Stallemo, Agder
  • Marit Stavland, Rogaland
  • Eva Kantor, Viken
  • Lisbeth Westergren, Agder
  • Beate Steen Nilsen, Viken
  • Mette Dischingthon, Troms og Finnmark

Følgende varamedlemmer ble valgt:

  • Tone Nikolaisen, Rogaland
  • May Slettan, Trøndelag
  • Ingunn Langeland, Vestland

Kontaktinfo til styret i Gynkreftforeningen

Resolusjon fra det ordinære landsmøtet i Gynkreftforeningen 21.mars:

Senskade-tilbud for gynkreftpasienter skal ikke avgjøres av bosted

I Nord-Norge, og andre steder i landet står pasientene uten tilbud for å utredes og få behandling for senskader. Gynkreftforeningen vil jobbe for at alle gynkreftpasienter, uansett bosted skal få et tilbud om behandling for senskader. Pasienter som søker seg til Nasjonal kompetansetjeneste for Seneffekter etter Kreftbehandling får ofte avslag med begrunnelse om behandling skal skje lokalt. Gynkreftforeningen vil jobbe for at at alle pasienter må få et likeverdig tilbud,  og at det bygges opp kompetansesentre flere steder i landet.