forsiden på senskadebrosjyrenGynekologisk kreftbehandling er ofte tøff og omfattende, og kan medføre betydelig tap at livskvalitet, selv for de som blir friske av kreftsykdommen. Senskader rammer svært mange gynkreftpasienter. En undersøkelse gjort blant våre medlemmer viser at 80 prosent får én eller flere senskader etter endt behandling.
I brosjyren om senskader finner du informasjon om de forskjellige senskadene som kan oppstå, du får møte flere medlemmer som deler sine erfaringer med senskader, og vi har samlet tips, råd og informasjon om hvor du kan få hjelp.  Last ned brosjyren: Senskader etter gynkreftbehandling (PDF, 1MB)
 

bilde av flere av brosjyreneAlle våre brosjyrer kan du bestille kostnadsfritt i posten, enten du selv er rammet av gynekologisk kreft, er pårørende til en med gynekologisk kreft, eller er helsepersonell og ønsker å dele ut brosjyrene til pasienter på sykehuset eller legekontoret der du jobber.
Send en bestilling til vårt sekretariat: kontakt@gynkreftforeningen.no – husk å oppgi adresse & antall.

Her finner du oversikt over alle våre brosjyrer