I InnovaTV 301-studien får pasienter med tilbakevendende livmorhalskreft, eller livmorhalskreft med spredning, en eksperimentell medisin; tisotumab vedotin (TV). Nasjonal koordinator for studien i Norge, professor Kristina Lindemann, beskriver behandlingen som "potensielt praksisendrende" for norske pasienter. 
– Jeg sier det på den måten fordi det avhenger jo av at Beslutningsforum sier ja til at vi kan tilby behandlingen til pasientene våre, sier hun til HealthTalk. 

I den andre studien som ble presentert, BEATcc, får pasienter med metastatisk, vedvarende eller tilbakevendende livmorhalskreft en kombinasjonsbehandling med immunterapien atezolizumab med bevacizumab og kjemoterapi. I denne studien har 30 norske pasienter deltatt, og behandlingen ble nylig innført her i landet for pasienter som er PD-L1 positive. 

Les mer om disse to studiene som ble presentert på ESGO: – To gode nyheter for norske pasienter med livmorhalskreft, 09.03.24