Marius Normann, onkolog ved den private Kreftklinikken i Oslo. Medikamentet Enhertu har effekt på svulster som har testet positivt på markøren HER-2.
– Enhertu består av to medisiner; antistoffbehandling og kjemoterapi.  Antistoffbehandlingen leder kjemoterapien direkte og selektivt til svulstene, og binder kjemoterapien til kreftcellene, forklarer Marius Normann, onkolog ved den private Kreftklinikken i Oslo. 

Under årets ASCO-kongress, verdens største kreftkongress, ble det presentert en svært lovende studie på bruk av legemiddelet Enhertu hos kvinner med livmor-, livmorhals- og eggstokkreft. Studien DESTINY-PanTumor02 har behandlet 237 HER-2 positive pasienter med Enhertu, med gode resultater. Legemiddelet er allerede godkjent for behandling for bryst-, lunge – og magesekkreft.  

–  Til nå er det brystkreft pasienter som har blitt testet for denne markøren og som har blitt behandlet med Enhertu. Det er midlertidig ikke studier som åpner for denne behandlingen i det offentlige ennå. Noen pasienter har imidlertid fått denne medisinen hos privatklinikker også i Norge. Da må medisinen betales selv eller gjennom forsikringsavtaler, forklarer Astrid H Liavaag, overlege PhD og forsker ved gynekologisk avdeling på Sørlandet Sykehus i Arendal. 

Normann ved Kreftklinikken behandler per i dag én eggstokkreftpasient med Enhertu. 
– På tre kurer ser vi en 
kjempefin radiologisk respons, med stor tilbakegang i tumormarkører  hos denne pasienten. 
Behandlingen gis imidlertid i sistelinje, i likhet med pasientene i den internasjonale studien. 

– Jeg tenker at dette er en medisin som pasienter vil ha ennå mer nytte av om den benyttes i førstelinje, men vi trenger mer data på dette før vi kan tilby dette til pasientene, forklarer Normann. 

Onkologen ved Kreftklinikken tror Enhertu vil bli en av de viktigste medisinene for gynkreftpasienter med HER-2 i fremtiden. Et første steg på veien er å sikre at alle gynkreftpasienter blir testet for HER-2. 

–  Hittil har det ikke vært gode HER-2 rettede behandlinger for gynkreft. Derfor blir ikke pasientene HER-2 testet regelmessig, noe som igjen betyr at vi ikke vet hvor mange gynkreftpasienter som er HER-2 positive. Jeg anbefaler at det innføres rutinemessig HER-2-test, dette er en rimelig test som allerede er innført for alle brystkreftpasienter, sier Normann.  

Per i dag er et kun tilgjengelige data fra studier der pasienter kun har blitt behandlet med Enhertu, men resultater fra studier der pasienter får en kombinasjon av Enhertu og immunterapi er på trappene, noe Normann og kollegene venter spent på.