Eggstokkreft

Rapporten viser at 487 fikk eggstokk, eggleder og bukhinne, dette er en nedgang fra 2021, da 519 fikk diagnosen. Trenden med nedgang har gjennom de siste årene vært stabil for kvinner mellom 50 – 69 år. I rapporten kommer det frem at symptomer er den hyppigste årsaken til sykdomsutredning ved eggstokkreft. 81,1% prosent av pasientene i 2022 er registrert med symptomer som årsak til utredning. 

Livmorhalskreft

Når det gjelder livmorhalskreft så viser årsrapporten at denne kreftformen rammet 302 kvinner i fjor, og at median alder var 50,5 år. Gjennom de tre siste årene så er fleste som får livmorhalskreft mellom 25 og 54 år. Også for livmorhalskreft var symptomer den hyppigste årsaken til utredning, 54,5% av livmorhalskreftpasientene i 2022 oppsøkte lege på grunn av symptomer før diagnose. Hos 38% av pasientene ble sykdommen oppdaget ved screening i livmorhalsprogrammet. 

Les mer: Årsrapport for gynekologisk kreft 2022, Kreftregisteret.  Publisert 10.05.23