Gunhild Næss– Gunhild har bidratt til å bryte ned tabuer og skape mer åpenhet rundt seksuell helse etter kreft. Hun har turt å sette ord på det som er vanskelig for mange, og hun har gjennom sitt arbeid som sexolog for Gynkreftforeningen rådgitt og hjulpet andre med sine utfordringer i forhold til seksuell helse. Vi er svært takknemlige for den jobben Gunhild har gjort, som sexolog, og som bidragsyter i lokallaget vårt i Stavanger, sier Siri Berg, leder i Gynkreftforeningen. 

Siden 2012 har Gunhild kjempet mot eggstokkreft. Da hun ble syk så hun hvilket behov gynkreftrammede har for rådgivning rundt seksuell helse, og tok sexologutdannelse. Gunhild besvarte gjennom mange år spørsmålene som kom inn til vår digitale tjeneste «Spør sexologen».  

Hvil i fred Gunhild.

Les minneord om Gunhild i Stavanger Aftenblad:  Gunhild Vestbø Næss er død, 03.06.23

Les det siste intervjuet med Gunhild da hun mottok Ung Kreft sin hederspris i april, for sitt bidrag tiå bryte ned tabuer rundt kreft og seksualitetUng Kreft sin hederspris til Gunhild Næss