–  Med dette prosjektet skal vi kartlegge mutasjoner og andre genetiske endringer i svulstene til pasientene som har de mest alvorlige typene av livmorhalskreft. Videre skal vi teste hvilke medikamenter som kan egne seg for akkurat disse pasientene.
Prosjektet vil starte opp våren 2024 og vil vare i fire år. Vi har allerede inkludert 500 pasienter og kommer til å fortsette inklusjonen ut prosjektperioden, forklarer Kyllesø Halle.

Forskeren er svært fornøyd med tildelingen, som forhåpentligvis åpner for flere behandlingsmuligheter for en pasientgruppe med dårlig prognose.

–  Med denne tildelingen vil vi få muligheten til å finne ny og moderne behandling for en pasientgruppe som i dag kun blir tilbudt stråling og cellegift. Vi håper at våre funn skal være så overbevisende at vi kan få nye medikamenter testet ut i kliniske studier og etter hvert ut til norske pasienter med livmorhalskreft.

Les mer:
220 millioner kroner til kreftforskning! Storstilt karakterisering av mulige behandlingsmål for pasienter med høy-risiko livmorhalskreft, 13.11.23, Kreftforeningen