– Vi er takknemlige for at Beslutningsforum endelig har tatt til fornuft og gir alvorlig syke pasienter, som er i en svært sårbar situasjon, tilbake muligheten til å få prøve ut nye medisiner, sier Siri Berg, leder i Gynkreftforeningen

De nye endringene vil kreve justering av avtaleverk

I Beslutningsforums møte 21.juni ble det vedtatt å endre vilkårene for behandlinger til kortvarig bruk. Endringene skjer gjennom en tilleggsavtale til den nasjonale standardavtalen. Her kan du lese hele tilleggsavtalen. Med kortvarig menes i utgangspunktet legemidler med en forventet gjennomsnittlig behandlingsvarighet på inntil 6 måneder. Beslutningsforum oppgir at de nye endringene vil kreve justering av avtaleverk og at dette forventes ferdig rett over sommeren.

CUP stoppet opp i 2018

«Compassionate use»-programmer (CUP) fungerer slik at alvorlig syke pasienter kan prøve ut nye medisiner som ennå ikke har fått markedsføringstillatelse.

Siden 2018 har tilgangen til nye legemidler gjennom CUP var vanskelig, da Beslutningsforum det året vedtok nye retningslinjer for bruk av nye medisiner før markedsføringstillatelse. Tidligere var ordningen slik at pasienter ble tilbudt medisinen gratis av legemiddelprodusenten frem til markedsføringstillatelse forelå, medisinene ble gitt gratis av legemiddelselskapene, og behandlingen foregikk på offentlig sykehus. Hvis medisinen ble godkjent (fikk markedsføringstillatelse i Norge) tok det offentlige over kostanden.

I de nye retningslinjene krevde de regionale helseforetakene at legemiddelselskapene skulle dekke alle utgiftene, også etter markedsføringstillatelsen var på plass, noe legemiddelselskapene ikke ville gå med på. Resultatet har vært at svært få norske pasienter har fått prøve ut lovende nye medisiner gjennom CUP i Norge de tre siste årene, og det har på gått en strid mellom de regionale helseforetakene og legemiddelindustrien.

Vi er lettet

– De tre siste årene mulighetene for alvorlig syke pasienter å prøve ut nye medisiner gjennom CUP i Norge vært ikke-eksisterende, dette har vært vanskelig å forholde seg til for pasienter, pårørende, helsepersonell og pasientforeninger. Vi er derfor lettet over at det kommer en endring som kan gi både håp og flere behandlingsmuligheter for pasientene, sier Berg.

Les mer om den nye avtalen:

Sier ja til nye vilkår for tidlig tilgang til lovende legemidler, Dagens medisin 21.06.2021

Beslutningsforum og legemiddelindustrien inngår ny avtale om lovende legemidler for alvorlig syke pasienter, Healthtalk 21.06.2021