– Disse kvinnene har ikke fått den oppfølgingen de skulle hatt, og det fikk alvorlige konsekvenser for dem. Vi mener at alle disse 66 kvinnene mest sannsynlig kunne ha unngått å få kreft hvis prøvene hadde blitt fulgt opp på riktig måte, sier NPEs direktør Rolf Gunnar Jørstad, til TV2.

Sakene NPE har behandlet er fra perioden 2014 til oktober i 2018. I 81 prosent av sakene gjelder feiltolkning av prøvesvar eller undersøkelse, resten gjelder funn som ikke er fulgt opp, eller at det ikke er tatt prøver. I 72 prosent av sakene mener NPE at kvinnene har en dårligere mulighet for å overleve kreften fordi kreften ikke ble oppdaget tidlig nok. To kvinner døde av feilen som ble gjort.

Les hele saken på TV2.no: – Elisabeth og 65 andre kvinner kunne ha unngått kreft, TV2

Norsk Pasientskade-erstatning: 66 kvinner fikk livmorhalskreft – kunne vært unngått
Her finner du også eksempler på saker der kvinner har fått medhold og avslag.

#kjennetter

Gynkreftforeningen oppfordrer kvinner til å kjenne etter og oppsøke lege dersom man har symptomer selv om man har tatt celleprøve.
Symptomer på livmorhalskreft kan være:

  • Blødningsforstyrrelser
  • Blødning etter samleie eller fysisk aktivitet
  • Blodig og illeluktende utflod
  • Underlivssmerter/magesmerter
  • Smerter i korsrygg
  • Blødning etter overgangsalder

Ta Gynkreftforeningen sin #kjennetter-test

 

HPV screening vil erstatte celleprøve

– Gynkreftforeningen er glad for at det nå implementeres HPV-test som primærscreening i livmorhalsprogrammet for kvinner i alderen 34 -69 år. Dette betyr at celleprøven blir byttet ut med HPV-test, noe som vil gjøre det lettere å oppdage forstadier til livmorhalskreft. Men vi er bekymret for de yngre kvinnene. Livmorhalskreft er fortsatt den vanligste kreftformen for kvinner under 35 år i Norge, sier Jeanette Hoel, leder i Gynkreftforeningen.

Sveinung Wergeland Sørbye, overlege ved avdeling for klinisk patologi, ved Universitetssykehuset Nord-Norge, er enig.

– Screening med celleprøver er en subjektiv metode, og det vil alltid forekomme feil. Oppdaterte tall fra Kreftregisteret viser at det på landsbasis er ett tilfelle av kreft pr 10.000 normale celleprøver. HPV DNA test hvert femte år vil gradvis erstatte celleprøve hvert tredje år for kvinner 34-69 år. For kvinner 25-33 år kan celleprøver kvalitetssikres ved hjelp av HPV mRNA test. Dersom celleprøven er vurdert som normal, men HPV mRNA test er positiv, må celleprøven vurderes en gang til. På denne måten avdekkes celleforandringer som er oversett eller feiltolkes ved første vurdering av prøven. Det er bedre at dette oppdages umiddelbart enn at vi venter i tre år, ser hvem som utvikler kreft og deretter rescreener gamle arkivprøver hos kvinner med kreft, forklarer Sørbye.