At pasienter blir hørt er viktig og handler om å involvere sluttbrukerne – pasientene – som har nytte av resultatene i forskning og behandling. 

Vi ønsker å komme i kontakt med alle av våre medlemmer som i dag har et brukermedvirkerverv enten det er i offentlige råd og utvalg på kommunalt eller nasjonalt nivå, i forskningsprosjekter eller andre områder hvor du bruker din pasient- og/eller pårørendeerfaring. Benytt skjemaet under til å fortelle oss om hvor du er aktiv som brukermedvirker. 

Kurs i brukermedvirkning

Vil du vite mer om brukermedvirkning, ønsker du å engasjere deg som brukerrepresentant - meld deg på vårt kurs i brukermedvirkning 21.-22.november i Oslo.

Registrering av verv som brukermedvirker

Medlemskap i Gynkreftforeningen