–Vi har nylig endret standardbehandlingen av eggstokkreft pasienter. Dette kan få mye å si for prognosene deres, sier overlege Olesya Solheim ved avdeling for gynekologisk kreft på Oslo Universitetssykehus.

Bak endringen ligger en ny tysk studie hvor man har undersøkt effekten av å operere bort lymfeknuter på 647 pasienter med avansert kreft i eggstokkene. Halvparten av pasientene fikk operert bort svulst og lymfeknuter, mens den andre halvparten bare fikk fjernet svulsten. Flertallet av pasientene i begge grupper fikk også cellegift.Resultatet viste at overlevelsen var lik i de to gruppene.

Plukket opp forskningsnyheten

At studien får noe å si for praksisen ved norske sykehus, er delvis takket være Olesya Solheim, som plukket opp forskningsnyheten under kreftkonferansen ASCO i Chicago i sommer.

–Studien konkluderte med at man ikke trenger å fjerne lymfeknuter, fordi det ikke har noen tilleggseffekt, men tvert i mot utsetter pasientene for unødvendige kirurgiske komplikasjoner. Dette gjelder for pasienter med stadium 2 og oppover, forteller Solheim.

Ingen gevinst i å fjerne

Tidligere fjernet man alle lymfeknuter i tillegg til livmor, begge eggstokker og fettforkleet (omentet) under eggstokkreft operasjon. Det spilte ingen rolle om lymfeknutene så normale eller patologiske ut.

–Den nye studien viser derimot at det ikke er noen gevinst i å fjerne friske lymfeknuter, selv med spredning til små mikrometastaser, fordi pasientene uansett blir satt på cellegift som vil ta knekken på det, forteller Solheim.

–Hva er de heldige effektene av at man ikke trenger å fjerne lymfeknutene?

–Alle kirurgiske inngrep som går på store blodkar, er forbundet med økt risiko for komplikasjoner som for eksempel blødninger og skader på tarm.Lymfeknutene ligger tross alt langs hovedpulsåren. Studien viser at de som fjernet lymfeknutene har et mer langvarig post-operativt forløp, det tar med andre ord lengre tid å komme seg tilbake til et normalt liv. De kommer også i gang med cellegift forsinket på grunn av dette.

Bilde av Olesya Solheim

Å fjerne normale lymfeknuter hos eggstokkreft pasienter bedrer ikke prognosene, snarere tvert i mot. –Endelig er retningslinjene endret, sier overlege Olesya Solheim.
 

Bekreftet mistankene

Studien viste at operasjonen varte cirka én time lenger når man fjernet lymfeknuter, og førte til høyere blodtap og økt behov for blodoverføring. Alvorlige post operative-komplikasjoner og reinnleggelser var mer vanlig i gruppen som gjennomgikk lymfeknute-operasjon. Det var også flere pasienter i denne gruppen som døde i løpet av de første to månedene etter inngrepet.

Solheim forteller at leger som har jobbet med eggstokk-kreft hele tiden har hatt en mistanke om at det var unødvendig å fjerne normale lymfeknuter. Problemet var at det ikke fantes noen studier som kunne bekrefte dette, dermed måtte de bare fortsette å følge retningslinjene.

–Takket være den nye studien, som er svært godt gjennomført, har vi nå endret praksis. Prognosene for eggstokkreftpasienter blir dermed bedre, presiserer Solheim.